تقاضای کل عرضه کل و امکانات فن آوری

سیاست پولی بهینه و هدف‌گذاری تورم در ایران عرضه کل چیست؟ — عرضه کل در اقتصاد کلان — به زبان ساده دولت و اقتصاد_ اقتصاد کنکور_ آرمین عبدالحسینی نظریه مقداری پول یا Qtm چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟ متن کامل منشور حقوق شهروندي ملت ايران Magiran | فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، پیاپی 31 (پاییز 1379) تقاضای کل عرضه .