جمع آوری و شستشو کل

عتباتی: توسعه ساختار و تشکیلات جمع آوری و فروش اموال تملیکی PPT طراحی شبکه های جمع آوری فاضلاب شهری ۴۶۰ میلیارد ریال زکات در استان مرکزی جمع‌آوری شد - ایرنا طراحی شبکه های جمع آوری فاضلاب شهری مقاله طراحی شبکه جمع آوری و دفع آبهای سطحی راهبردی برای بهسازی و ... انبر جمع آوری زباله و قطعه مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات شستشو و لایروبی شبکه جمع آوری و ... .