عبارت زیر در مورد سنگین بازیافتی از زباله های ساختمانی صحیح است

بسامد پسماند زباله و اثرات نا مطلوب آن بر محیط زیست بازیافت زباله در کشورهای پیشرفته چگونه است؟ - جاروب ساخت آجر فوق سبک سلولزی مقاوم با زباله‌های بازیافتی بازیافت — روش ها و مراحل — پاسخ همه پرسش های شما - فرادرس - مجله‌ سیم های پوشیده شده از پلاستیک یا لاستیک که سیگنال هایی را حمل میکند آلودگی زباله های عفونی بر دامن محیط زیست - تابناک | Tabnak .