محور لیست لیست کارگران کارخانه

𝙎𝙝𝙖𝙠𝙤𝙤𝙧 on Twitter: "×در پی تظاهرات گسترده‌ی سال 1401 و سرکوب های رژیم ... نتیجه قرعه کشی از کارگران کارخانه برنده مسکن لیست انتظار کارگران کارخانه لیست حقوق و مزایای کارگران تا پایان سال پرداخت شود - نیوزین بانک اطلاعات و لیست شرکت ها و کارخانه ها و تولیدکنندگان کشور چک لیست نظافت شرکت و محل کار | برای نظافت محیط کار چه کار باید کرد؟ میلز فرم mhada کارگران .